כאשר גב הכסא משוחרר או אינו רוצה להשתחרר, יש לפעול כדלקמן:

 
שלב 1 - איתור הבורג הרלוונטי

לכסא 2 ידיות מצידו הימני ו- 2 ברגים מצידו השמאלי. אתם מחפשים את הבורג הקטן מצד שמאל (ה"אום")שלב 2 - הורדת פקק האבטחה וחיזוק אום הבורג
פקק האבטחה יורד בקלות. לאחר מכן יש לחזק (לסובב ימינה) את האום באמצעות פלייר עד לסוף ההברגה ולפתוח 2 סיבובים לכיוון שמאל

לנוחיותכם מצורף סרטון הסבר